Καινοτομία, Ευρωπαϊκά Προγράμματα & Νέες Τεχνολογίες

Ακαδημαϊκός Συντονισμός

Μιχάλης Κρητικός

Μιχάλης Κρητικός

Επίκουρος Καθηγητής σε θέματα Θεσμών της Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστήμιου των Βρυξελλών. Νομικός και πολιτικός αναλυτής σε ζητήματα ηθικής και διακυβέρνησης της τεχνολογίας με έμφαση στην ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 40 δημοσιεύσεις στον τομέα της ρύθμισης τεχνολογικών κινδύνων και της υπεύθυνης καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της μονογραφίας The False Promise of Proceduralism, Palgrave-Macmillan (2017) και έχει διαχειριστεί 20 εμβληματικά έργα στον τομέα των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εκτίμηση κινδύνου και τη ρυθμιστική διακυβέρνηση ψηφιακών τεχνολογιών και στην εφαρμοσιμότητα κανόνων δεοντολογίας σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών πεδίων.

Είναι επίσης Εταίρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας στον Κανονισμό Ρομποτικής & Τεχνητής Νοημοσύνης στο Scuola Superiore Sant’Anna και διδάσκων στο Πρόγραμμα AIMove του MINES ParisTech. Εργάστηκε ως νομικός αναλυτής για το Technology Ethics Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την White and Case (γραφείο Βρυξελλών), ως Λέκτορας σε πολλά Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ως διαχειριστής προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ( EIPA) με έμφαση στην εφαρμογή των νομοθετικών διαδικασιών στον τομέα του τεχνολογικού κινδύνου. Δίδαξε επίσης Ευρωπαϊκό Δίκαιο για αρκετά χρόνια στο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου απέκτησε και το διδακτορικό του δίπλωμα στο χώρο του Δικαίου της Τεχνολογίας.

Στείλτε μας τις προτάσεις σας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επιλέγοντας τον τομέα που σας ενδιαφέρει και μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και προβληματισμούς σας!