Περιφερειακή Ανάπτυξη και Συνοχή

Ακαδημαϊκός Συντονισμός

Παναγιώτης Αρτελάρης

Παναγιώτης Αρτελάρης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (B.Sc. και M.Sc.), και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (PhD – υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών). Έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας μαθήματα σχετικά με την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Περιφερειακή και Αστική Οικονομική, την Οικονομική Γεωγραφία και τις Ποσοτικές Μεθόδους (χωρικής) ανάλυσης. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ζητήματα της Οικονομικής του Χώρου, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Χωρικών Ανισοτήτων και της Χωρικής Οικονομετρίας. Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών (HORIZON 2020, FP7, FP6, INTERREG, ESPON) και εθνικών (ΘΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑ) ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όπως τα εξής: Environment and Planning C, Regional Science Policy & Practice, Regional & Federal Studies, Geoforum, International Regional Science Review, Growth and Change and Journal of Economic Studies.

Στείλτε μας τις προτάσεις σας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επιλέγοντας τον τομέα που σας ενδιαφέρει και μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και προβληματισμούς σας!