Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας

Καθηγητής στο Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξηςκαι Κοσμήτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος M.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.). Κάτοχος D.E.A. και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier IIΙ, Γαλλία.

Κατά την περίοδο 2010-2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), ενώ κατά την περίοδο 2014-2016 χρημάτισε Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», κατά τις περιόδους 2014-2016 και 2018 έως το 2021.

Για την περίοδο 2019-2022, έχει εκλεγεί στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κοστολόγηση γεωργικών προϊόντων, υπολογισμό οικονομικών αποτελεσμάτων γεωργικών παραγωγικών συστημάτων, λήψη αποφάσεων κατά την εφαρμογή παραγωγικών δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής.

Έχει σημαντικό αριθμό διεθνών δημοσιεύσεων στην τεχνικοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων του πρωτογενή τομέα και στην κατασκευή υποδειγμάτων για λήψη αποφάσεων σε γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και για την αποτίμηση μέτρων Αγροτικής Πολιτικής. Τέλος έχει μεγάλο αριθμό συμμετοχών σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (διεθνή και εθνικά) είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε αντίστοιχα ερευνητικά αντικείμενα.

Στείλτε μας τις προτάσεις σας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επιλέγοντας τον τομέα που σας ενδιαφέρει και μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις και προβληματισμούς σας!